Vehmaisten ok, Vuosikokous

VEHMAISTEN OSAKASKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 20.2.2020                           

Aika: torstaina 20.2.2020 alkaen klo 18

Paikka: Vehmaisten koulun ruokala, Sarvannankatu 7, 33730 Tampere

ESITYSLISTA

Luennot ennen varsinaista kokousta


Emeritusprofessori (SYKE) Heikki Toivonen: Kaukajärven vesikasveista ja niiden muutoksista

Iktyonomi Markku Nieminen (KVVY): Kaukajärven veden laadun kehitys

 

1       Kokouksen avaus

2       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3       Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä

4       Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

5       Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

6       Todetaan läsnä olevat osakkaat tai heidän asiamiehensä ja muut kokousosallistujat

7       Päätetään kokouksessa käytettävästä äänestysmenettelystä sekä kunkin äänimäärä

8       Hyväksytään kokouksen työjärjestys

9       Esitetään ilmoitusasiat

10     Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta 2019

11     Esitetään vuoden 2019 tilit ja tilintarkastajain lausunto tilien ja hallinnon hoidosta 2019

12     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille vuodelta 2019

13     Päätetään toimintatuloksen 2019 vaatimista toimenpiteistä

14     Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle 2020 eli tehdään sääntöjen 1, 2 ja 5–7 §:ssä tarkoitetut päätökset

15     Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi 2020

16     Määrätään hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

17     Valitaan hoitokuntaan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet sekä valitaan hoitokuntaan seuraavaksi yksivuotiskaudeksi 2 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet

18     Päätetään kuka hoitokunnan jäsenistä kutsuu koolle uuden hoitokunnan ensimmäisen kokouksen

19     Valitaan 2 tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet

20     Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalatalousalueen kokouksiin

21     Päätetään metsästyksestä vesialueella

22     Päätetään KalL:n 89 a §:n ja 91 §:n mukaisten omistajakorvausten käytöstä

23     Päätetään missä hoitokunnan kokousten pöytäkirjat ovat nähtävinä

24     Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista: osakaskuntien yhdistämistilanne

25     Käsitellään muut esille tulevat asiat

         25.1 Kirjanpidon varaus yhdistymiskuluihin

         25.2 Esitys Tampereen kaupungille, että kaupunki hakee Kaukajärven jäälle jalankulkureittien koneellisen ajon sallimista

26     Kokouksen päättäminen

Hoitokunta