Vehmaisten ok, Vuosikokous

VEHMAISTEN OSAKASKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 28.3.2019

Aika: torstaina 28.03.2019 alkaen klo 18

Paikka: Vehmaisten koulun ruokala, Sarvannankatu 7, 33730 Tampere

Kokouskutsu on ollut Aamulehdessä 11.3.2019

 

Kokouksen alkuksi Tuomas Rinne kertoo Halimasjärvi-Olkahistenlahti välillä kulkevan ojan koekalastuksesta ja kunnostamisprojektista, Näsijärven alueen virtavesikunnostukset, Virtavesien hoitoyhdistys ry.

 

ESITYSLISTA

 

1       Kokouksen avaus

2       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3       Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä

4       Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

5       Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

6       Todetaan läsnä olevat osakkaat tai heidän asiamiehensä ja muut kokousosallistujat

7       Päätetään kokouksessa käytettävästä äänestysmenettelystä sekä kunkin äänimäärä

8       Hyväksytään kokouksen työjärjestys

9       Esitetään ilmoitusasiat

10     Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta 2018

11     Esitetään vuoden 2018 tilit ja tilintarkastajain lausunto tilien ja hallinnon hoidosta 2018

12     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille vuodelta 2018

13     Päätetään toimintatuloksen 2018 vaatimista toimenpiteistä

14     Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle 2018 eli tehdään sääntöjen 1, 2 ja 5–7 §:ssä tarkoitetut päätökset

15     Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi 2019

16     Määrätään hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

17     Valitaan hoitokuntaan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet sekä valitaan hoitokuntaan seuraavaksi yksivuotiskaudeksi 2 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet

18     Päätetään kuka hoitokunnan jäsenistä kutsuu koolle uuden hoitokunnan ensimmäisen kokouksen

19     Valitaan 2 tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet

20     Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalatalousalueen kokouksiin

21     Päätetään metsästyksestä vesialueella

22     Päätetään KalL:n 89 a §:n ja 91 §:n mukaisten omistajakorvausten ja viehekalastusmaksujen käytöstä

23     Päätetään missä hoitokunnan kokousten pöytäkirjat ovat nähtävinä

24     Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista: osakaskuntien yhdistäminen

Päätetään Vehmaisten osakaskunnan yhdistämisestä Kaukajärven ja Pitkäjärven muiden vesialueen osakaskuntien kanssa maanmittaustoimituksella. Päätetään, että mahdollinen yhdistäminen tehdään pinta-alaperusteisesti.

Valitaan tarvittavat henkilöt hoitamaan asiaa eteenpäin.

25     Käsitellään muut esille tulevat asiat

26     Kokouksen päättäminen

 

VEHMAISTEN OSAKASKUNTA, HOITOKUNTA