Vehmaisten ok, Vuosikokous

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA 18.2.2021

1       Kokouksen avaus

2       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3       Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä

4       Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

5       Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

6       Todetaan läsnä olevat osakkaat tai heidän asiamiehensä ja muut kokousosallistujat

7       Päätetään kokouksessa käytettävästä äänestysmenettelystä ja todetaan kunkin osakkaan äänimäärä

8       Hyväksytään kokouksen työjärjestys

9       Esitetään ilmoitusasiat

10     Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta 2020

11     Esitetään vuoden 2020 tilit ja tilintarkastajain lausunto tilien ja hallinnon hoidosta 2020

12     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille vuodelta 2020

13     Päätetään toimintatuloksen 2020 vaatimista toimenpiteistä

14     Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle 2021 eli tehdään sääntöjen 1, 2 ja 5–7 §:ssä tarkoitetut päätökset

15     Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi 2021

16     Määrätään hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

17     Valitaan hoitokuntaan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet

18     Päätetään kuka hoitokunnan jäsenistä kutsuu koolle uuden hoitokunnan ensimmäisen kokouksen

19     Valitaan 2 tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet

20     Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalatalousalueen kokouksiin

21     Päätetään metsästyksestä vesialueella

22     Päätetään KalL:n 89 a §:n ja 91 §:n mukaisten omistajakorvausten käytöstä

23     Päätetään, missä hoitokunnan kokousten pöytäkirjat ovat nähtävinä

24     Tiedotetaan vesijätön lunastuksesta

25     Keskustellaan osakaskuntien yhdistämistilanteesta

26     Muut mahdolliset keskustelut ja evästykset uudelle hoitokunnalle

27     Kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa!                                            Vehmaisten osakaskunta, hoitokunta