Vehmaisten osakaskunta

VEHMAISTEN OSAKASKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 20.2.2020                           

Aika: torstaina 20.2.2020 alkaen klo 18

Paikka: Vehmaisten koulun ruokala, Sarvannankatu 7, 33730 Tampere

ESITYSLISTA

Luennot ennen varsinaista kokousta


Emeritusprofessori (SYKE) Heikki Toivonen: Kaukajärven vesikasveista ja niiden muutoksista

Iktyonomi Markku Nieminen (KVVY): Kaukajärven veden laadun kehitys

 

1       Kokouksen avaus

2       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3       Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä

4       Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

5       Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

6       Todetaan läsnä olevat osakkaat tai heidän asiamiehensä ja muut kokousosallistujat

7       Päätetään kokouksessa käytettävästä äänestysmenettelystä sekä kunkin äänimäärä

8       Hyväksytään kokouksen työjärjestys

9       Esitetään ilmoitusasiat

10     Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta 2019

11     Esitetään vuoden 2019 tilit ja tilintarkastajain lausunto tilien ja hallinnon hoidosta 2019

12     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille vuodelta 2019

13     Päätetään toimintatuloksen 2019 vaatimista toimenpiteistä

14     Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle 2020 eli tehdään sääntöjen 1, 2 ja 5–7 §:ssä tarkoitetut päätökset

15     Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi 2020

16     Määrätään hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

17     Valitaan hoitokuntaan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet sekä valitaan hoitokuntaan seuraavaksi yksivuotiskaudeksi 2 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet

18     Päätetään kuka hoitokunnan jäsenistä kutsuu koolle uuden hoitokunnan ensimmäisen kokouksen

19     Valitaan 2 tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet

20     Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalatalousalueen kokouksiin

21     Päätetään metsästyksestä vesialueella

22     Päätetään KalL:n 89 a §:n ja 91 §:n mukaisten omistajakorvausten käytöstä

23     Päätetään missä hoitokunnan kokousten pöytäkirjat ovat nähtävinä

24     Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista: osakaskuntien yhdistämistilanne

25     Käsitellään muut esille tulevat asiat

         25.1 Kirjanpidon varaus yhdistymiskuluihin

         25.2 Esitys Tampereen kaupungille, että kaupunki hakee Kaukajärven jäälle jalankulkureittien koneellisen ajon sallimista

26     Kokouksen päättäminen

Hoitokunta

Saalis ja kuva, Eeva Kosela.

Vehmaisten osakaskunta
osa Kaukajärveä, osa Olkahisten lahtea, Halimasjärvi

 

Tampereen Vehmainen Seura ry on tarjonnut Vehmaisten osakaskunnalle tätä kotisivutilaa tiedottamiseen. Hallinnollisesti nämä yhteisöt - Vehmaisten Osakaskunta ja Tampereen Vehmainen Seura ry - ovat itsenäisiä toimijoita.

 

Pyydämme palautetta, mitä tietoja haluatte tänne Osakaskunnan sivuille?

Lupien myyntipisteet: käteismyynti Vehmaisten Teboil, Aukionkatu 2, Tampere, puh. 03 364 5781, katso lupahinnasto alla olevasta tiedostosta.

 

Hoidamme myös Vatialan, Alasen ja Haiharan Osakaskuntien alueen lupien myynnin. Ostamasi lupa kattaa koko Kaukajärven ja Pitkäjärven alueen sekä yllä mainitusti osan Olkahistenlahtea Näsijärvessä sekä koko Halimasjärven. Halimasjärvellä on luvallista vain onkia.

Vehmaisten Osakaskunta, Hoitokunta

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja, sihteeri Sirpa Kuusela 040 739 0957, sirpa.kuusela@fidaros.fi

Taloudenhoitaja, Turkka Tiainen 050 540 8487, turkka.tiainen@gmail.com

Kalastuksenvalvojat:

Vesa Nurminen, puh. 050 521 8635

Pertti Selin, puh. 040 839 5602

Ville Turpiainen, puh. 040 557 5834

Seppo Oksanen, puh. Puh. 040 557 7059

 

Osoite: Vehmaisten Osakaskunta, Kangasalantie 120,

postilaatikko K-marketin aulassa, 33730 Tampere

Tässä linkki Ely-keskuksen tiedotteeseen: Uutisrysä 1 2019

Lupamyynti aloitetaan Vehmaisten Teboililla 6.5.2019 klo 12.

Huomaa rajoitukset.

 

Rajoitukset kalastuksenhoidollisista syistä Kaukajärvessä ja Pitkäjärvessä:

6.5. - 25.5.2019  välisen ajan onkiminen, verkko– ja viehekalastus on kielletty erityisesti Kaukajärvessä       1.6. – 15.7. välisenä aikana verkkokalastus on kielletty.

Rajoitukset eivät koske yleiskalastusoikeuksien mukaista ongintaa ja viehekalastusta.

Toivomme, että kunnioitatte kieltoa, jos haluatte olla mukana kehittämässä järvien kalakantaa. Ne, jotka katsovat, ettei Vehmaisten osakaskunnalla ole oikeutta hoitaa Pitkäjärven kalakannan kehitystä, voivat tiedustella asiaa Vatialan ja Alasen osakaskunnan edustajilta.

Suositellaan 50 mm tai suurempien verkkojen käyttöä. 

Poikkipäin verkotus kielletään ja sallitaan talviverkotuksessa ainoastaan 2 x 30 m verkkoa/avanto. Toki avantoja on viisasta olla useita. Yhteen avantoon sallitaan vain kaksi verkkoa. Muistutamme että talouskohtaisesti verkkoluvan voi ostaa vain kahdelle verkolle.

Rajoitukset Halimasjärvessä: vain yleiskalastusoikeudet kalastaa yhdellä ongella tai yhdellä vieheellä.

Runsaan veneliikenteen takia suosittelemme harkitsemaan verkotusta riittävän syvällä Olkahistenlahdella vesialueellamme kesäaikaan.

Vehmaisten osakaskunta on saanut avustusta kalastuksenhoitomaksuvaroista ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalveluilta kalastuksenvalvonnan tehostamiseen.

 

 

 

PDF-tiedostoPirkkalan kalastusalue jäsenkirje 18.12.2018.pdf (1.9 MB)
Kutsu 31.1.2019 perustamaan kalatalousaluetta.
PDF-tiedostoVehmaisten osakaskunnan säännöt 27032007.pdf (34 kB)
Osakaskunnan vuonna 2007 päivitetyt säännöt.
PDF-tiedostoKiinteistörekisteriote 23.3.2018.pdf (180 kB)
Mitkä kiinteistöt ovat osakkaina osakaskunnassa? Tuloste kiinteistörekisterijärjestelmästä, jossa voi olla puutteita. Katso esimerkiksi kiinteistöveroveroilmoituksesta kiinteistötunnus ja tarkista, löytyykö se listalta.
PDF-tiedostoMerkitse_pyydykset_oikein_ohje 2018.pdf (185 kB)
PDF-tiedosto0 Veh osakaskunta lausunto Saarenmaan osayleiskaava, Kuuselantie.pdf (234 kB)
Vehmaisten osakaskunan lausunto Saarenmaan osayleiskaavaan.
PDF-tiedostoHalimaspuron talkoon TA-lehti.pdf (1.3 MB)
14.9.2019 talkoiltiin Halimaspurolla Virtavesien Hoitoyhdistyksen kanssa.