Vehmaisten ok, Saalispäiväkirja, kts lomake alla

Tarvittaessa voitte ilmoittaa ajanjakson kaikki tiedot yhdellä kertaa.
Olemme iloisia kaikesta palautteesta, terveisin ja kiitoksin Sirpa Kuusela, hoitokunnan pj.
 

***

Saalispäiväkirja on kätevä täyttää joka kalastuskeralla. Saatte sähköpostiin tiedot myös itsellenne takaisin.

Saalistietojen saaminen on välttämätöntä. Kun tiedämme saaliit, voimme suunnitella kalastuksen hoitoa, istutuksia ja toimenpiteitä, joilla kalakannan määriä ja kalojen kokoa saadaan kasvamaan oikeaoppisesti.

Asiaan vaikuttavat vesistön veden laatu, kalojen ravinto, istutukset ja kalastus. Osakaskunnat tekevät merkittävää vapaaehtoistyötä kansallisen omaisuuden hoidossa. Jotta kalansaalis on turvattu, on huolehdittava myös vesistön laadun seurannasta ja hoidosta. Osakaskunnat tekevät merkittävää työtä luonnonympäristön hyväksi.

Vehmaisten osakaskunta hoitaa Vehmaisten osakaskunnan alueiden lisäksi myös Vatialan osakaskunnan, Alasen osakaskunnan (Pitkäjärvessä) ja Haiharan vesialueiden istutuksia ja valvontaa. Samaa vettähän ovat Pitkäjärvi ja Kaukajärvi.

Vehmaisten osakaskunta, hoitokunta