Arkisto 2017-2018

Suomen Itsenäisyyspäivän juhla Vehmaisissa

Juhlaa vietettiin hyvissä tunnelmissa. Mukana oli noin puolitoistasataa juhlijaa.  Lämmin kiitos kaikille mukana olleille vieraille, esiintyjille ja järjestäjille juhlan onnistumisesta.

Syyskokouksessaan 9.11.2017 Tampereen Vehmainen Seura ry halusi muistaa jäseniään huomionosoituksin ja tunnustuksin siitä pitkästä työstä, jota he ovat tehneet erityisesti entisessä Vehmaisten Omakotiyhdistys ry:ssä. Tämä työ on ollut korvaamaton perusta sille, että yhdistys jatkaa ja kehittää jo 70 vuotta jatkunutta toimintaa edelleen kaupunginosayhdistyksenä, jonka nimeksi on vahvistettu Tampereen Vehmainen Seura ry. Huomionosoitukset, stipendi ja lahjoitus jaettiin itsenäisyyspäiväjuhlassa 3.12.2017.

Kunniapuheenjohtaja

  Kunniapuheenjohtajaksi nimettiin ja kutsuttiin Seppo Suojanen. Perusteena on puheenjohtajuus, tilintarkastus- ja muut tehtävät Vehmaisten Omakotiyhdistyksessä liki viidenkymmenen vuoden aikana.

Kunniajäsenet

   Kunniajäseniksi nimettiin ja kutsuttiin Marjatta Ahtee, Pertti Heinonen, Pentti Erkkilä, Jukka Lepistö ja Pekka Kuivalahti. Perusteena on pitkäaikaiset luottamustoimet ja tehtävät Vehmaisten Omakotiyhdistyksen ja Vehmaisten kylän hyväksi.

Viirien saajat

   Vehmaisten Omakotiyhdistyksen historialliset viirit jaettiin seuraaville henkilöille:

Tiina Mutta, Harri Helminen, Raili Kahila, Tuula Lahtinen, Marja ja Timo Lattunen, Anneli Toivanen, Marja-Liisa Suojanen, Jouko Reunanen, Arvi Määttä, Riitta Koivisto, Tuija Halme, Mikko Salmia, Tuula ja Lauri Lyly, Sanna Jarva, Raija Virtanen, Anneli Reunanen, Ulla Vendell, Terttu Peltoniemi ja Hanna Nyqvist. Perusteena on eri luottamustoimet ja yhteistyö Vehmaisten Omakotiyhdistyksen ja Vehmaisten kylän hyväksi.

Stipendi ja lahjoitus

   Hallituksen jäsenet päättivät luopua kokous- ja muista palkkioistaan ja jakaa 1100,00 euron stipendin kansainvälistä menestystä saavuttaneelle VehUn urheilijalle, Eliel Nikkolalle. Hallitus on myös päättänyt antaa 400,00 euron lahjoituksen Vehmaisten koulun vanhempainyhdistykselle stipendeihin tai muihin koulun menoihin.