Vehmaisten ok, Viranomaispäätöksiä, tutkimuksia


Alla linkkejä viranomaispäätöksiin ja lausuntoihin.

Alla linkki ELY-keskuksen moottorikäyttöiseen auraukseen Kaukajärvellä.

Jatkossa on mahdollista

- latujen ja luistelu ja kävelyalueiden teko, hoito ja kunnossapito moottoriajoneuvoa käyttäen sekä

- järven hoidon ja kunnossapidon kannalta tarpeellinen liikkuminen jäällä moottoriajoneuvolla

Muutokseen ei sisälly virkistyskäyttöä edistävien tapahtumien järjestämiseksi tarpeellinen jäällä ajo moottoriajoneuvolla.

Tämä päätös ei koske avovesiliikennettä. Moottorien käyttö veneissä on edelleen kielletty muutoin kuin viranomaistehtävissä sekä melonnan ja soudun tehtävissä.