Kaukajärven hyväksi yhdessä -tapahtuma 5.9.2020

KAUKAJÄRVEN HYVÄKSI YHDESSÄ –ulkoilutapahtuma

La 5.9.2020 klo 11-15 koko perheelle

 

Tavoitteena on järjestää koko Kaukajärven ulkoilmatapahtuma eri puolilla Kaukajärveä. Erilaista ohjelma eri rannoilla Vatiala/Liuttu, Kaukajärvi/Riihiranta, Vehmainen/Kaukaniemi, Stadionilla melonnan opetusta ja seurantaa. Esimerkiksi kalastusta, rapuja, makkaranpaistoa, keskustelua, sukellusnäytöksiä, kalan savustusta ja muuta mukavaa.

Kutsumme yhteistyökumppaneiksi

Lähialueen omakotiyhdistykset, Kaukajärviseura ry, Pelastakaa Kaukajärvi ry, Vehmainen Seura ry, vapaa-ajankalastajat, sukeltajat ja muut kiinnostuneet tahot.

 

Ota yhteys Sirpa Kuusela, 040 739 0957, sirpa.kuusela@fidaros.fi

Järjestäjä: Vehmaisten kalastusosakaskunnan hoitokunta

vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/

 

***

Kiitos YLEn, saimme tilaa kaikilla kanavilla Kaukajärvi-asiassa.

Paikallisuutiset 17.6. katseluaika päättynyt

Uutis-Suomi 17.6. – koko maa

Uutiskirje kansalaisvaikuttamisesta – koko maa

Uutiskirje järvitaimenen istuttamisesta – koko maa
 

Yksi soittokin tuli Mänttä-Vilppulan Kolhosta: henkilö kiitti viestistä ja murehti, että suomalaiset metsäojitukset ovat pilanneet järviä jo vuosikymmeniä. On itse rakentanut mailleen stoppeja ja viivityksiä kevätvesien järveen valumisen estämiseksi.

Tämä kaikki kannustaa meitä jatkamaan ja kuten näitte Maria Åkermanin haastatteluosuuden, kaupungin suunnalla asioiden pitäisi olla reilassa.

Kaukaniemen hulevesiä 16.4.2020.
Kaukaniemen matonpesupaikan pumppaamon vieressä hulevedet menevät Kaukajärveen.

 

Millainen on Kaukajärven tila kolmenkymmenen vuoden kuluttua?

Kaukajärven hyväksi yhdessä                    

Vehmaisten kalastusosakaskunnan alueisiin kuluu osa Kaukajärveä, Halimasjärvi ja osa Olkahistenlahtea. Vehmaisten kalastusosakaskunta hoitaa Vatialan osakaskunnan, Pitkäjärvellä olevan Alasen osakaskunnan sekä järjestäytymättömän Haiharan osakaskunnan tehtäviä - eli Kaukajärven ja Pitkäjärven muodostaman kokonaisuuden Tampereen kaupungin ja Kangasalan kaupungin alueella. Kaukajärvestä puhuttaessa viitataan Kaukajärvi-Pitkäjärvi-vesistökokonaisuuteen. Osakaskunta hoitaa kalaistutukset ja lupamyynnin Vehmaisten TB:llä.

Vuosikymmeniä järven tilaa seuranneena hoitokunnan varapuheenjohtaja Jussi Hietala kirjoitti huolensa Kaukajärvestä Aamulehdessä 20.11.2019. Tampereen ja Kangasalan viranomaiset vastasivat hänen kirjoitukseensa todeten järven tilan olevan erinomainen. Osakaskunnassa halutaan paneutua asiaan vakavasti. Olemme keränneet tietoja kasviston muutoksista veden fysiologisten tietojen lisäksi. Perustimme Kaukajärven hyväksi yhdessä -hankkeen, johon saimme ELY-avustuksen kokousjärjestelyihin ja raportointiin. Rahoitus kuuluu ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostusohjelmaan, jossa tavoitteena on kaupunkivesien hallinta (kts sivun alakerta).

Tavoitteemme on selvittää lyhyesti Kaukajärven veden laadun historiaa ja nykytilaa, Kangasalan ja Tampereen kaupungin hulevesien hallintatoimia, Kangasalan Roopennotkon viemäriongelmat sekä Valmetin lauhdeveden ja siivilöidyn hiekan ja humuksen kierron vaikutukset sekä mahdolliset muut Kaukajärveä rasittavat haittatekijät. Tavoitteemme on osoittaa toimenpiteiden tarve niille toimijoille, joille vastuu ko. asioissa kuuluu ja saada toimijat saman pöydän ääreen.

Kesällä 2019  veden pinta alitti +88.00 korkeuden. Sukeltajat kertovat, että näkyvyys on heikentynyt, vaikka Kaukajärven vesi sinänsä on edelleen kirkasta ja hyvälaatuista. Sukeltajien ja monien muiden havainnot kertovat, että vesikasvillisuus järvessä on lisääntynyt. Fysiologisten mittausten mukaan järven tila on edelleen hyvä. Pelastakaa Kaukajärvi ry on järjestänyt Kaukajärven siivousta sukeltajien ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä.

Kaukajärvellä tehtävien toimenpiteiden tarvetta ei ole tunnistettu Pirkanmaan vesienhoidontoimenpideohjelmassa. Keskustelu ja toimet Kaukajärven rehevöitymisen ehkäisemiseksi käynnistetään nyt. Vehmaisten osakaskunta toimii herättäjänä ja Kaukajärven hyväksi yhdessä -hanke luo parhaimmillaan yhteisen toiminta-alustan tulevien vuosikymmenten työlle.

20.2.2020 osakaskunnan kokouksessa emeritusprofessori Heikki Toivonen kertoi Kaukajärven vesikasvien muutoksista. Vesiruton havaittiin tulleen järveen vuonna 1990. Muun muassa kasvava vesiruttokanta indikoi Kaukajärven rehevöitymistä ja järven tilaa on seurattava. Iktyonomi Markku Nieminen kertoi veden laatumittauksista. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksessä on kerätty tietoa veden laadusta ja veden laatu on edelleen hyvä mutta kuormitusta on seurattava. Katso KVVYn raportista "Vauhtia vesienhoitoon" Kaukajärven tila (päivitys 16.4.2020).

Hulevesiongelmat uudella asuinalueella

Vehmaisissa, Kangasalantien eteläpuolella olevan uuden asuinalueen hulevedet ohjautuvat Kaukajärveen (katso kuva yllä). Olemme kartoittaneet näkyviä hulevesipaikkoja Liutussa, Kaukaniemessä, Annalan puolelta ja Hankkion suunnalta. Hulevesiin kiinnitetään erityistä huomiota, koska kaavoitukseen on lähdössä Kaukajärven Hankkion alue ja Kangasalan puolella myös Saarenmaa.

Ennakointi on elintärkeää veden hitaan vaihtuvuuden ja järven syvyyden vuoksi. Katsotaan yhdessä kolme- neljäkymmentä vuotta taaksepäin, katsotaan yhdessä nykytila ja rakennetaan yhdessä tavoite "Millainen on Kaukajärvi kolmenkymmenen vuoden kuluttua?"

 

18.5.2020

Sirpa Kuusela, Vehmaisten osakaskunnan hoitokunta, pj. 040 739 0957

 

PDF-tiedostoHeikki Toivosen luento Kaukajärven vesikasveista 20.2.2020.pdf (4.4 MB)
PDF-tiedostoMarkku Niemisen luento 20.2.2020.pdf (491 kB)
Markku Nieminen: Missä mennään - Kaukajärvi?
PDF-tiedostoKatkatutkimus_raportti_2018.pdf (317 kB)
Tutkimusraportti nro 344/19, 13.2.2019 Iso-Tuisku J. 2019. Jäännemakroäyriäisten esiintyminen Tampereen neljässä järvessä vuonna 2018. KVVY Tutkimus Oy. Tutkimusraportti nro 344/19.
PDF-tiedostoVuosiyhteenveto_Tampereen_jarvet_2018.pdf (224 kB)
Tampereenjärvitutkimuksetvuonna 2018 Tutkimusraportti nro 199/19, 16.1.2019Paakkinen, M., Sillantie, L. 2019. Tampereen järvitutkimukset vuonna 2018. KVVY Tutkimus Oy. Tutkimusraportti nro 199/19.

Hankkeelle saimme ELY-keskukselta avustuksen.

Avustettavan hankkeen toteutusaika on 02.12.2019 - 31.12.2020.

Katso: Nyt on veden vuoro  https://www.ym.fi/vedenvuoro

Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Ohjelma kokoaa yhteen tekijät, varmistaa toimenpiteiden rahoituksen ja luo jatkuvuutta vesiensuojeluun.

 

Ohjelman avulla teemme vaikuttavia vesitekoja:

· vähennämme maatalouden ravinteiden joutumista vesiin,

· kehitämme vesitalouden hallintaa maa- ja metsätaloudessa,

· kunnostamme vesistöjä,

· kehitämme kaupunkivesien hallintaa,

· saneeraamme ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä

· rahoitamme tutkimusta ja kehitystyötä.