Vehmaisten Sanomat 3 2021 on ilmestynyt

1.9.2021 klo 18:00

Painos 10.000. Tiedote jaetaan ilmaisjakeluna niihín kotitalouksiin, joissa ei ole mainoskieltoa (Atala-Linnainmaa-Leinola-Kiveliö-Holvasti-Vehmainen-Vatiala-Messukylä ja osa Kaukajärven pohjoispuolta). Asiaa K-marketin kaavasta, Kangasalantie 120, VehUsta, Kaukajärvestä

Liitteet