SYYSKOKOUS to 9.11.2017

29.10.2017

Tervetuloa mukaan valitsemaan uusia toimijoita ja päättämään tulevan toiminnan suuntaviivoista.

Syyskokous torstaina 9.11.2017 alkaen klo 18
Paikka Pitopalvelu Kristalli, Kauppilaisenkatu 26

Käsiteltävät asiat
1) Kokouksen avaus
2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) Määrätään jäsenmaksut seuraavalle vuodelle
- Henkilöjäsenmaksu
- Yhteisöjäsenmaksu
- Kannatusjäsenmaksu
6) Määrätään mahdolliset toimihenkilöiden palkat ja palkkiot
7) Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio
8) Valitaan seuraavaksi vuodeksi yhdistyksen puheenjohtaja
9) Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen
eronneiden ja erovuoroisten tilalle
10) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
11) Valitaan yhdistyksen edustajat niihin yhteisöihin,
joihin edustajat kuuluu valita seuraavaa vuotta varten
12) Asetetaan tarpeelliseksi katsotut toimikunnat seuraavaksi vuodeksi
13) Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat
14) Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!                                                   HALLITUS

 

(Kokouskutsu on asetettu nähtäväksi kotisivujen etusivulle ja kaupan ja koulun ilmoitustaululle su 22.10.2017)