Vehmaisten ok, Kartat

Tässä Vehmaisten osakaskunnan alueet sekä Vatialan, Alasen ja Haiharan osakaskuntien alueet.

Vehmaisten osakaskunnan vesialueen koko on 110,20 ha (josta Olkahistenlahdella on noin 10 ha, Halimasjärvellä on noin 4 ha ja Kaukajärvellä on 96,3 ha).


Kaukajärveä ja sen itäpuolista Pitkäjärveä  yhteisomistavien osakaskuntien vesialueiden koko on seuraava:

  • Vatialan osakaskunta 22,6 ha,
  • Alasen osakaskunta 15,9 ha ja
  • Haiharan osakaskunta 23,2 ha.
  • Haiharan osakaskunta on Kaukajärven eteläreunalla soutustadionia vastapäätä Haiharanniemen ympärillä.

Vehmaisten osakaskunta on 96,3 ha eli Kaukajärven pääosa Kangasalan kunnanrajaan asti.
Vatialan osakaskunta 22,6 ha on Kaukajärven ja Pitkäjärven pohjoispuolinen osa Kangasalan kunnan puolella.

Alasen osakaskunta on Kaukajärven ja Pitkäjärven eteläpuolinen osa Kangasalan kunnan puolella 15,9 ha.

                                                                          Tiedot on kerännyt Markku Laitila.